Hurá do akce!

Je skvělé potkávat rodiče, kteří sny svých dětí podporují. A když míří k vrcholkům, neříkají jim, že mají sotva na kopec za domem…

To bylo naší vizí při plánování dětského pokoje pro jednoho akčního a zvídavého chlapce.

Tak vznikl prostor s vrcholky hor, lezeckou stěnou, šplhacím lanem, boxovacím pytlem a jednou úplně utajenou skrýší!